Lainox, Slovakia

Ak máte záujem o výrobky LAINOX môžete sa s nami spojiť jedným z nasledujúcich spôsobov:

E-mail:
office@unijas.sk

Predaj a servis :

+421 905 606 185
+421 907 827 906
+421 905 531 427

www.unijas.sk
Kontaktná adresa:
UNI-JAS gastrotechnika
B. S. Timravy 950, 010 01 Žilina, SK